Al XII-lea Congres Național de Medicină Perinatală

Stimați colegi,

Asociația Română de Medicină Perinatală are plăcerea să vă anunțe organizarea celui de al
XII-lea Congres la Cluj-Napoca în perioada 27-30 septembrie 2017. Comunitatea științifică, specialiști, obstetricieni, neonatologi, pediatri, imagiști, rezidenți și toți cei implicați în această specialitate sunt invitați să participe la acest eveniment. Congresul ARMP va fi o oportunitate să învățăm de la toți cei care au muncit și au acumulat cunoștințe deosebite în domeniu. Programul științific va promova cele mai noi cunoștințe în medicina perinatală, de aceea l-am și denumit „Medicina Perinatală în secolul XXI”. Congresul va fi precedat de o sesiune a școlii Ian Donald, manifestare ce se bucură de participarea unor invitați de marcă. Cu siguranță va fi un mare beneficiu pentru noi toți.
Prin aceste acțiuni, asociația promovează un climat științific la nivel mondial de cercetare,
învățământ și activitate curativo-profilactică, contribuind la îmbunătățirea stării de sănătate a femeii în general, a gravidei și a produsului de concepție în special.
Este o oportunitate unică să ne întâlnim și să ne bucurăm de farmecul Clujului, capitala
istorică a Transilvaniei, puternic centru universitar și centru cultural de tradiție.
Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi la acest important eveniment
al societații noastre.

Acad. Prof. Dr. Florin Stamatian                                                 Prof. Dr. Daniel Mureșan
Președintele Asociației Române                                                  Președintele Congresului
de Medicină Perinatală

anuntul-1ian-donald-2017-02

anuntul-1-congres-armp-2017-01