Detalii lucrări

Pentru toate tipurile de prezentări, participanţii sunt rugaţi să trimită rezumatele
şi lucrările in extenso, în română, cu bibliografie, conform următoarelor
instrucţiuni:
Lucrările vor fi trimise în rezumat până la data de 30 iulie 2017, în formă
electronică, la adresa de e-mail: congresperinatal@yahoo.com
Deoarece numărul de lucrări prezentate oral este limitat, Comitetul Ştiinţific le va
selecta, iar celelalte vor fi prezentate la sesiunea de postere. Schimbarea opţiunii
de prezentare de către Comitetul Ştiinţific va fi comunicată primului autor până
la data de 1 septembrie 2017.
Timp de prezentare: – referat 20 de minute
                                        – lucrare 8 minute
Prezentarea lucrărilor selectate pentru susţinere orală se va efectua în format
digital (PowerPoint).
Procesarea lucrărilor pentru publicare în volumul de rezumate este
condiţionată de achitarea taxei de participare a primului autor.
Rezumatele:
• Vor fi redactate obligatoriu în limbile română (cu diacritice) şi engleză şi
nu vor depăşi 250 cuvinte.
• Se va utiliza fontul “Times New Roman” – 12 puncte şi spaţierea la un
rând;
• Titlul rezumatului va fi scris cu majuscule, pe maxim două rânduri, atât
în română, cât şi în engleză;
• Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii sau schiţe.
• Datele de identificare ale autorilor vor cuprinde următoarele informaţii,
în ordinea enumerării: nume, prenume, instituţie, departament, oraş,
ţară.
• Nu se vor utiliza titluri profesionale/academice.
• După transmiterea rezumatului, primul autor are obligaţia să acorde
Organizatorilor permisiunea de a publica rezumatul în revista Societăţii
Române de Obstetrică şi Ginecologie “Obstetrica şi Ginecologia”, în cazul
în care lucrarea este selecţionată pentru prezentare orală sau Poster.
Posterele trebuie să fie în format portret max. 70×100 cm și trebuie să fie
prevăzute cu sistem de prindere/lipire (vă recomandăm să utilizați bandă
dublă adezivă, atașată pe verso poster). Informaţiile de pe poster pot fi
redactate în limba română sau engleză.
Vă rugăm să transmiteţi adresa de e-mail, numărul de telefon şi fax pentru
corespondenţa ulterioară.

Reclame