Informații

Locația: Lucrările Şcolii Ian Donald şi ale Congresului ARMP vor avea
loc în cadrul Centrul de aptitudini practice și simulare în medicină al
Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, strada Gheorghe
Marinescu nr. 23, Cluj-Napoca.
Limba oficială la Cursul Ian Donald este limba engleză;
la Congresul ARMP este limba română și limba engleză.
Secretariatul se va afla în foyerul Centrului de Conferinţe şi va fi deschis
zilnic, începând cu ora 08.00. Aici se vor putea înregistra participanţii şi vor
primi materialele aferente celor două evenimente.

Reclame